Ginkgo Netherlands

Zwei Welten

Zwei Welten

© Atsuko Kato

Ginkgo biloba
Dit blad van de boom,
die vanuit het Oosten mijn tuin werd toevertrouwd,
schenkt wetenden een zinvol geheim,
waarmee 'inzicht' wordt opgebouwd.
Is het één levend wezen,
dat zich binnen zichzelf verdeelt?
Zijn het twee, die ervoor kozen,
als één te verschijnen in beeld?
Zulke vragen te beantwoorden
vond ik terecht en vol van zin,
voel je niet aan mijne verzen,
dat ik zelf één en dubbel ben?
Johann Wolfgang von Goethe, AD 1815

Ginkgo mythe
Hoe is het in Weimar eigenlijk met het ginkgo-blad ?
De ginkgo-boom, de laatste schakel van een tot in het Paleozo cum na te sporen en verder uitgestorven plantenfamilie, fascineerde Goethe door zijn evolutieve oude anatomie.
Door het toezenden van het met ginkgo-bladeren versierde gedicht aan Marianne von Willemer ( 1784-1860 ) - als 'Suleika' object, maar ook medeauteur van de 'Westöstlicher Divan' ( gedichtenbundel) - riep Goethe een oude traditie in Weimar in het leven.
De op initiatief van Goethe in 1813 geplante, oudste ginkgoboom van Weimar staat tegenwoordig achter het conservatorium Franz-Liszt, bij de overgang naar de Anna-Amalia-Bibliotheek, twee minuten hiervandaan.

Bedevaartsoord van de geest
Sinds twee eeuwen strömen vanuit alle landen ter wereld ieder jaar weer jonge en oude mensen naar de kleine stad aan de lim, in het hartje van Dultsland.
Reeds vo"o"r de herenigingvan Duitsland in 1989 kwamen er meer dan 1 milljoen bezoekers per jaar. Sindsdien is de toeristenstroom gestegen naar meer dan 2 milljoen bezoekers per jaar.
Alleen al in de eerste helft van 1999, het jaar waarin Weimar Europese cultuurstad was, telde men 2.5 miljoen toeristen.
In 1999 eeft de UNESCO het "klassieke Weimar" met de navolgende gebouwen m de lijstvan het Werelderfgoed opgenomen: de huizen van Goethe en Schiller, het stadslot de stadskerk met het huis van Herder en het oude gymnasium het Wittumspaleis, de bibliotheek van Hertogin Anna Amalia, de vorstengrafkelder en het historisch kerkhof, het Ilmpark met het Romeinse huis, het tuinhuis van Goethe met turn, slot Belvedere, slotTiefurt en slot Ettersburg met hun parken.
In het jaar 2002 werd aan Weimar als een van de eerste steden in Duitsland de "Five Star Diamond Award" verleend.
Mensen die een bezoek brengen aan Weimar, willen de Sporen van Goethe volgen, van dit genie, Faust en Mephisto in een persoon, die door alle volkeren wordt vereerd als "'s werelds grootste levensleraar, die Europa heeft gekend (Martini).
Zii willen de genius loci ervaren, waardoor Weimar de hoofdstad van de Dultse klassieke periode is geworden en ze willen de plaatsen beleven waar Goethe, Schiller, Herder en Wieland en velen anderen - zoals Cranach en Bach, Liszt en Gropius - hebben gewoond en gewerkt.
Niet alleen ten tijde van Goethe, gedurende de zes decennia rond 1800,de tijdt van de klassieke periode in Duitsland, maar ook ruim honderd jaar later heeft dit stadje zijn Stempel op een ander beduidend tijdperkvan de Duitse en Europese gescniedenis gedrukt, met name de "Weimarer Zeit" van 1919 tot 1933.
Met de "Weimarer Verfassung", de eerste demokratische grondwet yoor de overheidsgewenende Duitsers, leidde het "Weimarer System" tijdens de Weimarse Republiek tot de heerschappij van Hitler in 1933. Hij was het, die het concentratiekamp Buchenwald liet oprichten.
Maar Weimar is niet alleen geest en geschiedenis. Het is een stad in de natuur:
vier schitterende parken strekken zich uit langs de lim en door de hele stad, van slot Belvedere in het zuiden van de stad via het Goethepark tot aan het park van slot Tiefurt, ten noordoosten van Weimar.
Een natuurparadijs en een lust voor het Oog.
"Weimar is een park met een stad erin" roemde Adolf Stahr reeds in 1851.
Bovendien is het een stad vol bronnen: op iedere tweede straathoek Staat een oude bron.

-------------------------------------------------------
>rug

>Ginkgo Museum aktuell

World Ginkgo Exibition Hall

Int. Ginkgo Gipfel-Pizhou,China

Ginkgo Holz

>Ginkgo auf der Roten Liste

Neu: der Ginkgo SchmuckShop

Das Ginkgo Erlebnismuseum | GinkgoShop | ©Copyright Fotos + Texte | Impressum | Datenschutzerklärung | Cookie Information